Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2013

 • Decyzja 2013/426/UE odnośnie ASF

  W związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Rosji i na Białorusi i realnego zagrożenia przeniesienia wirusa na terytorium Unii Europejskiej, Decyzją 2013/426/UE z 5 sierpnia 2013 r. wprowadzono wymagania aby pojazdy powracające z terenu Rosji i Białorusi, które były używane do przewozu żywych zwierząt lub paszy do gospodarstw utrzymujących zwierzeta, były poddane oczyszczeniu i dezynfekcji po ostatnim rozładunku zwierząt lub paszy. Informacje odnośnie dezynfekcji i oczyszczenia powinno zawierać oświadczenie zgodne ze wzorem zał.II powyższej decyzji.

 • Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF na Białorusi
  źródło informacji
  W dniu 21 czerwca 2013r. departament weterynarii białoruskiego Ministerstwa Rolnictwa poinformował o stwierdzonym przypadku afrykańskiego pomoru świń w obwodzie grodzieńskim we wsi Czapuń.
  Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Nie ma szczepionki. Aby jej przeciwdziałać, trzeba stosować ścisłą kwarantannę.
  Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla naszego zdrowia i życia.

 • KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.