Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyIMPORT

IMPORT – przesyłki spełniające wymagania przywozowe UE, których miejsce przeznaczenia znajduje się na terenie terytorium UE.

ZAKAZY WWOZOWE

PRODUKTY ZŁOŻONE

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują:

Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

ZWIERZĘTA ŻYWE

Ogólne warunki przywozu

Psy/koty/fretki

Zwierzęta koniowate

 

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego

Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Przywóz pasz niezawierających tkanek zwierzęcych