Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyKONTAKT

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09,
fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl