Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyO INSPEKTORACIE

PLKUB3

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09,
fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

PUNKT KONTROLI PASZ
NA PRZEJŚCIU KOLEJOWYM
W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ

Na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka praca odbywa się przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka praca odbywa się przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

PUNKT KONTROLI PASZ
NA PRZEJŚCIU KOLEJOWYM
W SIEMIANÓWCE

Na kolejowym przejściu granicznym w Siemianowce praca odbywa się przez 2 dni w tygodniu, tj. środa i piątek w godz. 8.00 - 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Granicznym Lekarzem Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej jest lek. wet. Dariusz Mieleszko