Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyO INSPEKTORACIE

PLKUB3

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09,
fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

PUNKT KONTROLI PASZ
NA PRZEJŚCIU KOLEJOWYM
W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ

Na przejściu granicznym drogowym i kolejowym praca odbywa się przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku od piątku w godz. 8.00 -16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

PUNKT KONTROLI PASZ
NA PRZEJŚCIU KOLEJOWYM
W SIEMIANÓWCE

czynny w środy od godziny 10:00 do 18:00

Granicznym Lekarzem Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej jest lek. wet. Dariusz Mieleszko