Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyO INSPEKTORACIE

PLKUB3

GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII w Kuźnicy Białostockiej
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09,
fax +48 85 722 47 00
e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl

Granicznym Lekarzem Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej jest
lek. wet. Dariusz Mieleszko

Na przejściu granicznym drogowym i kolejowym praca odbywa się przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku od piątku w godz. 8.00 -16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala dla Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej przejście graniczne kolejowe: Kuźnica Białostocka – Grodno, do kontroli pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt.