Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyREIMPORT

Procedura REIMPORTU dotyczy przesyłek produktów pochodzących z kraju członkowskiego i odrzuconych przez kraj trzeci.

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.
  2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu.

Przepisy dotyczące kontroli urzędowych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z UE i wracających do UE w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.