Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM INFORMACJI 2006

  • Z dniem 10 września 2006r. obowiązuje weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.

  • Ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz.U. nr 144 poz.1045) - zawiera m.in. wymagania dotyczące importu środków żywienia zwierząt.

  • W dniu 23 marca 2006 Iwan Jurijowicz Bisiuk, kierownik Państwowego Departamentu Medycyny Weterynaryjnej Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy poinformował Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, że od 26 marca 2006 roku wprowadzony zostaje czasowy zakaz wwozu na teren Ukrainy mięsa i produktów mięsnych z Polski. Strona ukraińska poinformowała, że zakaz ten zostanie wprowadzony w związku z niejednokrotnym wwozem z terytorium Polski mięsa i produktów mięsnych w mikrobusach, wagonach pociągów pasażerskich, którym nie towarzyszyły odpowiednie świadectwa weterynaryjne. Główny Lekarz Weterynarii wielokrotnie próbował nawiązać rozmowy ze strona ukraińską w celu wyjaśnienia tego problemu. Dotychczasowy eksport prowadzony jest zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, tzn. każda przesyłka zaopatrzona jest w świadectwo weterynaryjne, jak również każdorazowo wysyłka towaru jest notyfikowana u właściwych władz Ukrainy. W dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, radcy handlowemu Ambasady Ukrainy w Polsce pismo w którym zawarł stanowisko Polski w tej sprawie.