Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyPEŁNOMOCNICTWO/UPOWAŻNIENIE

Dane Urzędu Gminy w Kuźnicy:

Urząd Gminy Kuźnica
Plac 1000 Lecia PP 1 , 16-123 Kuźnica
tel. +48 85 722 92 81
fax +48 85 722 92 80
e-mail: ugkuznica@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 700 - 1500
Rachunek bankowy: 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010