Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

ZAKAZY WWOZOWE

Wykaz zakazów wwozowych sporządzony w dniu 25.01.2016r. Wykaz pochodzi ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl).