Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

IMPORT

PRODUKTY ZŁOŻONE

ZWIERZĘTA ŻYWE - (źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii)

Wybrane akty prawne zawierające wzory świadectw dla JADALNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - (źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

Wzory świadectw dla PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO