Udostępnianie informacji

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i ustawy o ochronie danych osobowych.