Rejestry

Rejestry

  • Rejestr aktów prawnych Głównego Lekarza Weterynarii - prowadzi dział administracji
  • Rejestr zarządzeń Granicznego Lekarza Weterynarii - prowadzi dział administracji
  • Rejestr skarg i wniosków - prowadzi dział administracji
  • Rejestr wydanych upoważnień

Archiwa

  • Archiwum Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej - Kuźnica Białostocka, ul. Graniczna 1