Kluczowe osoby

Graniczny Lekarz Weterynarii
Dariusz Mieleszko

Zastępca Granicznego Lekarza Weterynarii
Małgorzata Szabłowska

Komórka ds. weterynaryjnej kontroli granicznej Komórka ds. finansowo - księgowych Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
Starszy inspektor pełniący funkcję kierownika zespołu do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej
Ewa Klocek
Główny księgowy pełniący funkcję kierownika zespołu do spraw finansowo - księgowych
Irena Kołpuć
Radca prawny
Magdalena Michalczuk
Starszy inspektor
Katarzyna Mędrek
Referent
Katarzyna Tyszko
Inspektor weterynaryjny
Tomasz Maciulewski
Informatyk
Tomasz Jarmocik
Inspektor weterynaryjny
Szymon Kryszkiewicz
Inspektor weterynaryjny
Martyna Mazur
Kontroler weterynaryjny
Krzysztof Białous