Instrukcja

Do wyszukiwania informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu tematyczne. Jest ono podzielone na kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Po wybraniu kategorii ukazuje sie treść zamieszczonych w niej informacji.