Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
ul. Graniczna 1
16-123 Kuźnica
tel. +48 85 722 47 00, +48 85 722 40 09
fax +48 85 722 47 00

e-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl
Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, praca odbywać się będzie w systemie zmianowym (I zmiana 8.00 – 20.00, II zmiana 20.00 – 8.00) przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku godz. 8.00 do soboty godz. 20.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz.90 z póź. zm.) W przededniu dni wolnych od pracy- praca kończy się o godz.20.00, zaś w dniach następujących po dniach wolnych od pracy– praca rozpoczyna się od godz. 8.00.