Forma prawna jednostki

Regulamin organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Statut Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej