Akty publicznoprawne

Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, obok decyzji i zaświadczeń w jednostkowych sprawach, wydaje akty publicznoprawne o charakterze ogólnym, w trybie zarządzenia.

Zarządzenia są rejestrowane w Rejestrze zarządzeń.